Preview Mode Links will not work in preview mode

Gröning & Krakowski


Oct 21, 2020

Hur känns det att bli anklagad för att vara en säkerhetsrisk av Åsa Linderborg och mer omskriven än Kulturprofilen? Hur hanterar man dödshot och trakasserier i Sverige och från utlandet? Och vilket hot utgör egentligen Ryssland mot Sverige?

Kontakt: groningkrakowski@gmail.com

Twitter: @gronkrak

******************

Producerat av Silverdrake Förlag.

Redaktör och Klippare: Marcus Blomgren marcus@silverdrakeforlag.se

******************

Intro: Wholesome by Kevin MacLeod Link: https://incompetech.filmmusic.io/song/3603-danse-of-questionable-tuning License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/